Advokat Norrköping – Välkommen

Ring för kostnadsfri rådgivning – 011- 12 43 11 Klickan på bilden nedan för att spela upp vår reklamfilm Välkommen till Advokat Norrköping – Mina Advokater erbjuder erfarna jurister Du kan lita på advokatbyrån i Norrköpings erfarenhet. Det är viktigt för oss att vår rådgivning och representation siktar mot ett konkret mål. Samtidigt vill vi säkerställa att du känner dig så trygg som möjligt under hela processen, vare sig det rör sig om att teckna ett juridiskt dokument eller föra en…

Välkommen till Advokat Norrköping - Mina Advokater erbjuder erfarna jurister

Vi är en hängiven advokatbyrå med klienter i Norrköping. Vare sig du behöver hjälp med vårdnadsfrågor eller brottmål kommer du bemötas av en empatisk och en djupt engagerad advokatbyrå med jurister som går under namnet Mina Advokater AB. Huvudsakligen arbetar vi med humanjuridik, det vill säga rättsliga frågor utifrån privatpersonens perspektiv.

Du kan lita på advokatbyrån i Norrköpings erfarenhet. Det är viktigt för oss att vår rådgivning och representation siktar mot ett konkret mål. Samtidigt vill vi säkerställa att du känner dig så trygg som möjligt under hela processen, vare sig det rör sig om att teckna ett juridiskt dokument eller föra en tvist i en domstol. Varje ärende ger vi oss in i helhjärtat, där fokus ligger på att göra varje klient nöjd.

Advokatbyrån i Norrköping sätter individen i första rum. Söker du efter en jurist? - Sluta sök ta kontakt med oss för en kostnadsfri rådgivning

Målet är att Mina Advokater tillsammans med sin starka förhandlingsförmåga samt juridiska kompetens få dig att känna dig trygg, och att dina intressen kommer att tillvaratas på bäst tänkbara sätt. Emellanåt tar vi oss an fall inom affärsjuridik, men oftast arbetar vi med humanjuridik. Det innebär privatpersoners rättsliga frågor. Några av våra vanliga arbetsområden är brottmål, familjerätt, personskador och migrationsrätt. Utöver dessa besitter vi erfarenhet inom processjuridik, avtalsrätt, entreprenadrätt, och arbetsrätt. Minas engagemang  inom juridiken sätter advokatbyrån i en klass för sig. Oavsett vilken jurist du väljer från vår byrå kommer ge vårt yttersta för att tillvara ta dina intressen.

Har du inte en aning om vilken kategori ditt problem faller under, eller hittar information om din situation på vår hemsida, ska du inte tveka att höra av dig till oss. På mottagningskontoret i Norrköping sitter vänlig och förstående personal. Din jurist hos oss svarar mer än gärna på dina frågor. Sedan hjälps vi åt att hitta ett handlingskraftigt sätt att lösa din juridiska situation. 

Finansiering
Många har möjligheten till hjälp via försäkringar eller staten gällande reglering av advokatens arvoden. När du kontaktar oss hjälper vi dig att lösa kostnadsfrågan samt ta reda på vilka resurser du har rätt till. I din hemförsäkring finns nästan alltid ett rättsskydd. Det är ett försäkringsskydd som betalar större delen av advokatkostnaden. Täcks inte rättsskydd av hemförsäkringen kan det i många fall täckas via din villa- eller fritidshusförsäkring. I vissa fall kan det till och med ingå rättsskydd i båt- eller bilförsäkringen. Täcker inte hemförsäkringen rättsskydd har du i många fall rätt till rättshjälp. Det är ett socialt skyddsnät menat att värna om oförsäkrade människor med lägre inkomster. En domstol eller rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp. Juristerna hos Advokatbyrån i Norrköping besvarar mer än gärna på dina frågor rörande din finansiering.

Läs mer: Advokatbyrå Försvarsadvokat Norrköping Offentlig Försvarare Brottmålsadvokat Vårdnadstvist Familjerätten

Advokatbyrån i Norrköping besitter spetskompetenser inom följande rättsområden


Brottmål
Försvarare - om du blivit åtalad för ett eller flera brott kan Mina Advokater företräda dig

Målsägandebiträde
Om du blivit utsatt för brott kan Mina Advokater företräda dig samt föra din talan mot förövaren

Arbetsrätt
Ombud - för dig gentemot din arbetsgivare. Vid dessa fall är en jurist nästan alltid nödvändigt för ett lyckat utfall.

Avtal
Ombud – för dig som part i ett avtalsförhållande eller för er båda och reder ut frågor om avtal

Entreprenadrätt
Ombud för dig som part i tvist med en entreprenör som exempelvis inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtal. Vid dessa fall kan det kännas tryggt med en jurist nära till hands.

advokatsamfundet logo

HAR NI EN JURIST SPECIALISERAD PÅ ARBETSRÄTT I NORRKÖPING?

Ja, arbetsrätt är en av byråns specialistområden.

HUR BEGÄR JAG EN BROTTMÅLSADVOKAT I NORRKÖPING?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig - eller lämna ditt önskemål direkt till polisen.

JAG VILL ÖVERKLAGA BESLUT OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND, KAN NI BISTÅ I DET?

Vi agerar ombud i migrationsmål, föreslå oss som biträde hos Migrationsverket.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Advokat Norrköping – Försvarsadvokat

Utöver ett mottagningskontor beläget i Norrköping har vi kontor i Stockholm.

Mina Advokater Sverige AB

Mina Svärd har lång erfarenhet inom frågor som rör familjerätt.

Kontakta Advokatbyrån – Brottmålsadvokat

Vid din första kontakt med oss ser vi över ditt ärende och bokar in ett möte.