Advokat Norrköping Advokatfirman Lege AB

Vare sig du behöver hjälp med vårdnadsfrågor eller brottmål så kan du försäkra dig om att Advokatfirman Lege kommer att företräda dig på ett empatiskt och engagerat sätt. Vi arbetar huvudsakligen arbetar vi med humanjuridik, det vill säga rättsliga frågor utifrån privatpersonens perspektiv.


Advokatfirman Lege i Norrköping har en gedigen erfarenhet av juridiska processer. Vi är alltid pålästa på det aktuella ärendet och är noga med att ge konkreta och underbyggda juridiska råd. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg under hela den juridiska processen. Vi anstränger oss för att förklara processens olika delar på ett pedagogiskt sätt. Vi lägger ner stort engagemang på att klienten ska nå framgå i sitt ärenden.

KONTAKTA OSS

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Norrköping Advokatdsamfund

Advokatbyrån Lege i Norrköping sätter alltid individen i första rum.
våra jurister erbjuder fri rådgivning

Advokatbyrå med över 15 års erfarenhet


Tillsammans med vår starka förhandlingsförmåga samt juridiska kompetens får vi dig som klient att känna dig trygg, dina intressen kommer att tillvaratas på bästa tänkbara sätt. Det förekommer att vi tar oss an mål inom affärsjuridik, men i huvudsak arbetar vi med humanjuridik. Vår humanjuridiska inriktning innebär att vi företräder privatpersoner i rättsliga frågor. Det handlar om att vi åtar oss uppdrag inom familjerätt, straffrätt och migrationsrätt. Utöver dessa besitter vi erfarenhet inom processjuridik, avtalsrätt, entreprenadrätt, och arbetsrätt. Oavsett vilken jurist du väljer på Advokatfirman Lege kan du vara säker på att du kommer företrädas på ett skickligt sätt.

Om du är tveksam på vilket rättsområde ditt juridiska problem berör eller om du är osäker på något så ska du inte tveka om att kontakta oss. På mottagningskontoret i Norrköping sitter vänlig och förstående personal. Din jurist hos oss svarar mer än gärna på dina frågor. Sedan hjälps vi åt att hitta ett handlingskraftigt sätt att lösa din juridiska situation.


Finansiering

Många har möjligheten till hjälp via försäkringar eller staten gällande reglering av advokatens arvoden. Kontakta din familjejurist så hjälper denne dig att lösa kostnadsfrågan samt ta reda på vilka resurser du har rätt till. I din hemförsäkring finns nästan alltid ett rättsskydd. Det är ett försäkringsskydd som betalar större delen av advokatkostnaden. Täcks inte rättsskydd av hemförsäkringen kan det i många fall täckas via din villa- eller fritidshusförsäkring. I vissa fall kan det till och med ingå rättsskydd i båt- eller bilförsäkringen. Täcker inte hemförsäkringen rättsskydd har du i många fall rätt till rättshjälp. Det är ett socialt skyddsnät menat att värna om oförsäkrade människor med lägre inkomster. En domstol eller rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp. Juristerna hos Advokatbyrån i Norrköping besvarar mer än gärna på dina frågor rörande din finansiering.

Advokatbyrå
Försvarsadvokat Norrköping
Offentlig Försvarare
Brottmålsadvokat
Vårdnadstvist Familjerätten


Advokatfirman Lege i Norrköping besitter spetskompetenser inom följande rättsområden


Brottmål
Försvarare - om du blivit åtalad för ett eller flera brott kan Leges Advokater företräda dig.

Målsägandebiträde
Om du blivit utsatt för brott kan våra advokater företräda dig samt föra din talan mot förövaren.

Familjerätt
Våra familjejurister är även verksamma inom humanjuridik som i sin tur innefattar flera områden såsom vårdnadstvister.

Våra familjejurister finns här för dig

Har du inte en hemförsäkring finns möjligheten istället att ansöka om rättshjälp av staten. Även här gäller inte denna hjälp alla områden inom juridiken. Kontakta din familjejurist för en fri inledande rådgivning.

Rättsskydd Advokatbyrån Lege

Du har alltid rätt till en försvarare. I många fall också en offentlig försvarare. Föreslå en advokat från Advokatfirman Lege.

KONTAKTA OSS

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokat Norrköping logotyp