advokat norrköping
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Klickan på bilden nedan för att spela upp vår reklamfilm

Vårdnadstvist Norrköping - Mina Advokater

Vi är verksamma inom flera olika rättsområden nedan följer ett urval av olika rättsområden vi engagerar oss i. Livet är i ständig förändring. Medan vardagen rullar på stöter vi emellanåt på stunder i familjelivet då en advokat behövs. Sådana ärenden ryms i familjerättens ämnesträd. De människor vi står allra närmast berör oss mest. Därför är det svårt att reda ut juridiska frågor som har med familjen att göra. Oftast är det hur som helst inte något man kan eller ska undvika. Familjerätt kan nämligen ha väldig inverkan både på den personliga ekonomin och livet i stort.

 

Ring oss för kostnadsfri rådgivning gällande din vårdnadstvist. 

Rutin, kunskap och kompetens hos advokatbyrån

En rutinerad och kunnig advokat blir ovärderlig, både i fallen som hamnar i domstol och i de man inte behöver ta hela vägen dit. Ibland kan våra sakkunniga advokater förhandla tillräckligt väl att parterna i hetsiga konflikter slutligen kan enas. Ett kompetent utanför perspektiv ska inte underskattas.

Skilsmässor och vårdnadstvister

Vi arbetar ofta med skilsmässor och vårdnadsfrågor. Skils man som vänner kan vi möta båda makarna för att reda ut bodelningen och hur vårdnaden av barnen ska se ut. Utifrån vår långa erfarenhet kan vi även ge råd kring hur ni får avtal i stil med delad vårdnad att smidigast fungera i vardagspusslet.

Mitt i sorgen när en anhörig går bort måste bouppteckningen av dödsboet tas omhand. Anlita oss för att få avlastning med pappersarbetet under den här känsliga tiden. Förståeligt nog har inte alla full koll på samtliga delar av lagboken. Det är inte ovanligt att man får reda på viktig information först när det redan är för sent. Vår advokat i Norrköping ser till att mallar och regler följs när du ska upprätta, äktenskapsförord, samboavtal och andra juridiska dokument.

 

Brottmål

När ett brott skett och saken tas upp i rättegång faller det under kategorin brottmål. Till en början utreds brottet av polisen i vad man kallar en förundersökning. Ger förundersökningen tillräckligt starka misstankar om vem brottet har begåtts av väcker en åklagare åtal och inger en stämningsansökan till tingsrätten. Med andra ord väcks åtal mot den misstänkte. Väl i tingsrätten ska åklagaren sedan kunna bevisa att brottet begåtts av den åtalade. Den som utsatts för brottet kallas målsägande.

Har du blivit utsatt för ett brott kan vi företräda dig i domstol i egenskap av målsägarbiträde. Vi ger dig hjälp och stöd både innan och under själva rättegången. Kostnaden för målsägarbiträden betalas av staten och du är fri att välja vilken advokat du vill till uppdraget. Våra advokater tar sig an varje unikt fall med stort engagemang och empati för din situation. Först informerar vi om möjligheterna du har till skadestånd, sedan skapar vi ett skadeståndskrav för brottet.Misstänks du för ett brott kan du välja oss till offentlig försvarare. I rättegångar av brott som kan leda till fängelse har den misstänkte rätt till en advokat som för deras talan i domstolen. Du har rätt att välja vilken jurist som helst.

Personskador

Råkar man ut för en olycka i trafiken, får en patientskada, skadar sig på jobbet eller gör sig illa på fritiden kallas det inom juridiken att man fått en personskada/arbetsskada. Vår advokat kan hjälpa dig i Norrköping som drabbats att begära rätt ersättning från försäkringsbolaget. Direkt efter att du anmält skadan till försäkringsbolaget kan vi ta tag i skaderegleringen. Reder det inte ut sig kan vi företräda dig i en domstol. Vad vi ser till är helhetsperspektivet. Därför klarar vi av alla anspråk som kan tänkas bli aktuella på försäkringen redan från början.Råkar du ut för en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det gäller vare sig du gjort illa dig på vägen till eller från jobbet, på arbetsplatsen eller någon annanstans under arbetstid.

Migrationsrätt

Vi på Advokat Norrköping har långtgående erfarenhet av migrationsfrågor. Ärendena är ofta komplexa och mångfacetterade. Vår stora kunskap om olika länder och kulturer kan vara avgörande. Väljer du oss som ditt offentliga biträde kan vi hjälpa dig genom hela processen med ansökan om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller svenskt medborgarskap.Frågor kring familj- och anhöriginvandring arbetar vi också med. Även i samband med avvisning, utvisning eller återkallelse av uppehållstillstånd kan Advokat Norrköping bli en fantastisk resurs.