Vårdnadstvist

Advokatfirman Lege är specialister inom området familjerätt. Är du i behov av juridiskt stöd i en vårdnadstvist eller något annat inom familjerätt? Välkommen att kontakta oss – våra jurister står vid din sida i svåra stunder. Vi har en gedigen erfarenhet och stora kunskaper inom familjerätt som vi ställer våra klienter till förfogande.

En skilsmässa eller separation väcker ofta svåra frågor – inte minst om det finns barn med i bilden. Ska föräldrarna ha gemensam eller enskild vårdnad om barnen, ska de små bo växelvis hos föräldrarna, vem ska vara boendeförälder och umgängesförälder?

Viktigt att ta hjälp av en erfaren jurist

Om föräldrarna inte kommer överens så är det viktigt att ta hjälp av en kunnig jurist. Kontakta oss om du behöver kompetent och tryggt juridiskt stöd – på Lege har vi lång erfarenhet och vet att det alltid är viktigt att gå försiktigt fram samtidigt som vi alltid står på klientens sida till 100 procent.

Vi ger dig råd om vilka åtgärder som ska vidtas och hur man bör tänka i olika lägen, vi processar i domstol och hanterar kontakter med myndigheter och motparter. Inte minst kan det vara mycket bra att låta jurister sköta kontakterna mellan parterna, annars kan det lätt låsa sig i vårdnadstvister där känslorna ofta svallar.

En vårdnadstvist omfattar det juridiska ansvaret, inte om föräldrarna har rätt att umgås med barnen eller inte. Det handlar i själva verket om frågor om barnets folkbokföringsadress, var de ska gå i skolan, utfärdande av pass, vilken vård barnen ska få med mera. Det handlar kort sagt om de frågor som vårdnadshavare har ansvar för tills dagen då barnet är myndigt.

Båda sidor får komma till tals i tingsrätten

Om frågorna om vårdnad inte av går att lösa hamnar den i tingsrätten, där båda sidor får komma till tals. Processen föregås av en vårdnadsutredning som i de flesta fall utförs av familjerättsenheten hos socialtjänsten.

Även rätten till umgänge med de egna barnen brukar regleras i samband med en vårdnadstvist. Barnens bästa är alltid i fokus och inriktningen ska alltid vara en trygg tillvaro. Det är barnet som ska ha rätt till umgänge med sina föräldrar.

När barnen blir äldre så justeras umgänget ofta efter deras egen vilja. Det är exempelvis vanligt med växelvis boende om det går att kombinera med skolgång och resvägar. Känn dig välkommen att ta kontakt med oss via formuläret alternativt via telefon.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Barnets bästa i fokus i en vårdnadstvist

Målet är alltid att hitta en lösning som är bäst för barnet. Det är endast i enstaka fall med speciella omständigheter som man anser det är bättre för barnen att inte umgås med en förälder. Det kan exempelvis handla om att det finns misshandel, missbruk eller psykisk sjukdom inom familjen.

I en vårdnadstvist är det mycket viktigt att ha en kompetent, erfaren och empatisk jurist vid sin sida. Att ta hjälp av person som är insatt i rättsläget och har varit inblandad liknande fall tidigare är mycket fördelaktigt.

Vi hjälper dig innan tvisten hamnar i domstol

Anlitar du oss för att biträda dig så kan vi hjälpa dig att reda ut problem redan innan det hamnar i rätten. Genom att förhandla med motparten kan vi hitta ett samarbetsavtal som fungerar för båda sidor.

Om sådana försök misslyckas så hjälper vi dig med en stämningsansökan för att påbörja en vårdnadstvist. När tvisten sedan börjar så vi vid din sida hela processen. Vi hjälper dig att sammanställa bevis och föra din talan i rätten.

Vi kan vara ditt trygga stöd i en vårdnadstvist. Kontakta oss redan idag så bokar vi in ett första möte. Vi tar även fall inom flera andra juridiska områden, företrädesvis brottmål, utlänningsrätt och socialrätt.