Familjerätt Norrköping

VÄLKOMMEN TILL ADVOKATFIRMAN LEGE AB


VÅRA FAMILJEJURISTER ERBJUDER FRI INLEDANDE
RÅDGIVNING I FÖREBYGGANDE SYFTE

Familjerätt Norrköping - Advokatfirman Lege AB

Familjerätt Norrköping - Advokatfirman Lege AB

Vi arbetar med frågor och tvister som rör vårdnad, boende, umgänge samt ekonomisk familjerätt så som bodelning, bouppteckning och arvsrätt. Vi har djupgående erfarenheter av att företräda barn och ungdommar.


Vi är verksamma över hela Sverige med kvalificerad allmänjuridisk rådgivning med särskilt fokus på familjerätt. Leges advokater arbetar med särskild juridisk kompetens inom det familjerättsliga området för att ta hand om Dina familjerättsliga behov kring boendet, barnen och ekonomin. Vi erbjuder möjligheten att upprätta dokument som samboavtal, äktenskapsförord, testamenten eller avtal kring barns boende och umgänge – allt detta med bästa kvalitet.

Vi erbjuder vidare även familjerättslig rådgivning anpassad särskilt utefter dina personliga behov, där vi kostnadseffektivt förebygger att onödiga familjerättsliga trångmål uppstår i er tillvaro. Vi kan även erbjuda juridisk rådgivning på flera olika språk. Vi är vana att företräda flerspråkiga personer och personer från andra kulturer.


Om du har blivit stämd i domstol så bistår vi i att företräda dig genom hela rättsprocessen. Vi för din talan i rättegången, för dialog med myndigheter och med din hemkommun. Våra jurister har en stor vana av att driva juridiska processer och vet vilka tillvägagångssätt som är lämpliga beroende på ärendets karaktär.

Byrån har processat i merparten av landets olika domstolar – inte minst i Norrköpings tingsrätt. Vi har även bidragit i flertalet prejudicerande avgöranden som är vägledande för rättstillämpningen i ett eller annat avseende.

Har du blivit utsatt för brott – kanske inom din familjerelation? I så fall erbjuder vi med stort engagemang oss att hjälpa dig med biträde som målsägandebiträde. Målsägandebiträdets roll är att företräda den individ som har blivit utsatt för brott, så att brottsoffrets intressen tas tillvara under rättsprocessen. Vi är även i verksamma inom Familjerätt i Gävle 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

En advokatbyrå med inriktning på familjerätt, vårdnads- och umgängestvister

Målsägandebiträde kan begäras efter det att du har gjort en polisanmälan. Du kan då önska en advokat eller jurist från Advokatfirman Lege som ditt biträde. Du kan även höra av dig till oss innan du gör din polisanmälan så bistår vi dig redan från start i processen.

Vår huvuduppgift blir då att stötta dig genom hela rättsprocessen – från polisförhör inom förundersökningen tills dess att rättegången helt har avslutats. Vi hjälper dig då att förbereda dig såväl mentalt som kunskapsmässigt inför polisförhör och själva rättegången och sitter sedan självklart med som stöd under tiden du hörs.


Vi för även din skadeståndstalan åt dig och hjälper dig att yrka ett skäligt belopp för skadestånd. Det kostar ingenting att anlita ett målsägandebiträde, kostnaden ersätts av staten. Det viktiga för oss är att du som klient känner dig trygg med att vi tillvaratar dina intressen på bästa sätt.

Om du tvekar inför att anlita ett juridiskt biträde i ett familjerättsligt mål, så kan vi bistå dig i att hitta finansiering för dina advokatkostnader. I många fall kan du få delar av kostnaderna ersatta genom ditt försäkringsbolag genom din rättsskyddsförsäkring. Om du saknar en försäkring så finns det möjligheter att få delar av kostnaderna ersatta av rättshjälpsmyndigheten.


Våra familjejurister är ständigt tillgängliga för våra klienter

Du kan känna dig trygg med att det finns en stark lagstiftning som ger dig, med svaga ekonomiska förutsättningar, hjälp att ersätta dina advokatkostnader. Det svenska rättssystemet bygger på principen att alla ska ha möjlighet att föra sin talan i domstol, oavsett ekonomiska förutsättningar. Om du blir beviljad rättshjälp så täcker staten stora delar av dina advokatkostnader. Hur stor andel du får ersatt beror på dina ekonomiska förutsättningar. Advokatfirman Lege hjälper dig med frågor om ersättning och kostnader - det behöver du inte bekymra dig om.


Utöver Norrköping är vi är även verksamma i Göteborg.