Varje vårdnadsmål vi åtar oss
går vi alltid in helhjärtat.

Familjerätt Norrköping – Advokatfirman Lege AB

Advokat Gävle logotyp

Jelena Malm 
Advokat
08-665 00 00
073-533 86 40
jelena.malm@lege.se

lege_advokatfirma_logo


Johan-Hultqvist Advokatfirman Lege

Johan Hultqvist
Biträdande jurist
08-665 00 00
073-660 70 05
johan.hultqvist@lege.se

lege_advokatfirma_logo


Fredrik-Hansson Johan-Hultqvist Advokatfirman Lege

Fredrik Hansson
Biträdande jurist
08-665 00 00
073-665 39 07
fredrik.hansson@lege.se

lege_advokatfirma_logo

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Lege Advokatfirma är även verksamma inom familjerättsliga uppdrag utanför Norrköping

Vi är verksamma över hela Sverige med kvalificerad allmänjuridisk rådgivning med särskilt fokus på familjerätt. Leges advokater arbetar med särskild juridisk kompetens inom det familjerättsliga området för att ta hand om Dina familjerättsliga behov kring boendet, barnen och ekonomin. Vi erbjuder möjligheten att upprätta dokument som samboavtal, äktenskapsförord, testamenten eller avtal kring barns boende och umgänge – allt detta med bästa kvalitet.

Vi erbjuder vidare även Familjerättslig rådgivning anpassad särskilt utefter Dina personliga behov, där vi kostnadseffektivt förebygger att onödiga familjerättsliga trångmål uppstår i er tillvaro. Den Familjerättsliga rådgivningen kan vid behov ges på språken svenska, engelska eller persiska hos oss, då vår personal är flerspråkig och vi har stor vana att arbeta med klienter från hela världens olika kulturer.

Har du blivit instämd i domstolstvist företräder vi dig självklart genom rättsprocessen inför domstol, myndigheter eller vid kontakt med Familjerätten i din hemkommun. Våra medarbetare besitter stark handlingsförmåga hög juridisk kompetens samt diplomatisk erfarenhet.

Byrån har processat i merparten av landets olika domstolar – inte minst i Norrköpings stad. Vi har därvid även medverkat till att som ombud påverka Högsta Domstolens praxis genom en vägledande dom gällande gemensam vårdnad om barn – rättsfall som idag används inom juristutbildningarna runt om i landet.

Har du blivit utsatt för brott – kanske inom din familjerelation? I så fall erbjuder vi med stort engagemang oss att hjälpa dig med biträde som Målsägandebiträde. Målsägandebiträde innebär att ett särskilt tillsatt ombud förordnas av domstolen åt den individ som har blivit utsatt för brott, så att brottsoffrets rätt till ersättning för skada och kränkning blir säkert bevakad.


Vi är en advokatbyrå med inriktning på familjerätt, vårdnads- och umgängestvister

Målsägarbiträde kan begäras efter det att du har gjort en polisanmälan – du kan då önska vårt företrädande genom att meddela detta hos Polisen, men vi kan även hjälpa dig i processen inför en anmälan om du önskar rådgivning av oss innan besöket hos polisen. Vår huvuduppgift blir då att stötta dig genom hela rättsprocessen – från polisförhör inom förundersökningen tills dess att rättegången helt har avslutats. Vi hjälper dig då att förbereda dig såväl mentalt som kunskapsmässigt inför polisförhör och själva rättegången och sitter sedan självklart med som stöd under tiden du hörs. Vi för kompetent Din skadeståndstalan åt dig och yrkar belopp som är skäligt att begära för Ditt mål. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten, så du behöver inte betala något till oss för denna tjänst.

Hos oss är det viktigaste att Du som klient kan känna dig trygg med att dina samtliga intressen alltid kommer att tillvaratas på bästa sätt. Känner Du oro inför att tillvarata dina barns juridiska rättigheter för garantera dem en god och problemfri uppväxt, därför att du har svårt att hantera kostnader? Detta hjälper vi dig självklart med genom att se över dina möjligheter till att söka Rättshjälp eller kontakta ditt försäkringsbolag för Rättsskydd.

Du kan känna god trygghet i att Rättshjälp är den sociala skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den som inte har en ekonomi som är stark nog att tillåta rättsligt bistånd på egen hand – det skall aldrig vara en klassfråga att kunna ha möjligheten att tillvarata sin juridiska rättigheter. Rättshjälp innebär då att Du kan få hjälp av svenska staten att betala delar eller hela kostnaden i ditt ärende avseende Dina ombuds kostnader. Din egen andel bestäms utefter dina ekonomiska förutsättningar. Har Du en försäkring som omfattar rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, hanterar vi kontakten med försäkringsbolaget åt dig.

Med ambitionen inställd på verksamhet i hela landet är vi alltid tillgängliga. Känn er varmt välkomna, kontakta oss via kontaktformulären, klienttelefon, e-mail eller kom till vårt kontor!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Denna sida är exklusivt producerad åt Advokatfirman Lege.
En annan sida som Flighton producerat är Familjerätt.