Brottmål

Advokatfirman Lege AB har lång erfarenhet av att företräda personer misstänkta för brott. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare för dig som har blivit kallad till förhör, eller blivit delgiven misstanke för brott, i Norrköping. Om du blir kallad till förhör hos polisen i Norrköping bör du direkt meddela polisen att du vill ha en offentlig försvarare förordnad. Det är viktigt att man har med sig en advokat på det första förhöret. Advokatfirman Lege åtar oss gärna uppdraget att företräda dig - föreslå en jurist eller advokat från oss i kontakt med polisen.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet enligt Europakonventionen att man ska betraktas som oskyldig fram tills motsatsen har bevisats. I Sverige är det åklagaren som har bevisbördan för att ett brott har begåtts - en person som är misstänkt för brott har ingen skyldighet att bevisa att denne är oskyldig. Oskyldighetspresumtionen är helt central i svensk rätt, men det är inte alla som känner till den. Du har också rätt till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen. Det bästa sättet att säkerställa en rättssäker prövning är att du företräds av en skicklig advokat.

Vad är en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare är en advokat som utses av domstolen för att biträda dig i rättsprocessen. I vardagligt tal kallas en offentlig försvarare för försvarsadvokat. I de flesta brott, som inte är av bagatellartad karaktär, har du rätt till en offentlig försvarare i form av en försvarsadvokat eller jurist. Det är i praktiken endast i de mål där ett fängelsestraff är uteslutet, som man som misstänkt inte har rätt till en offentlig försvarare. Detta gäller oavsett om den misstänkte erkänner eller förnekar brott. Försvarsadvokaten skall ges möjlighet att företräda sin klient genom hela processen, vilket innebär att denne får medverka både på polisförhör och vid en eventuell rättegång. Ersättningen för en försvarsadvokat i brottmål stannar i de flesta fall på staten och det är endast när den misstänkte eller åtalade har goda ekonomiska förutsättningar som denne själv behöver betala för försvarsadvokaten i brottmålet.

Vad kan en försvarsadvokat hjälpa dig med i processen?

Advokatfirman Lege erbjuder dig ett kompetent och sakligt biträde som företräder dig som är misstänkt för brott i Norrköping. Vi har erfarenheten och kompetensen att företräda dig, oavsett om det avser familjerättslig rådgivning eller brottmål.

Advokatfirman Lege har tidigare i huvudsak varit verksamma i Stockholm. Byrån har nu expanderat och åtar sig även uppdrag som försvarsadvokat i brottmål i Norrköping. Byråns förstärkning i Norrköping har möjliggjorts genom nyanställning av en advokat som specialiserar sig på brottmål och familjerätt. Advokaten åtar sig alla slags uppdrag som försvarsadvokat i Norrköping. Advokaten har god kännedom om Norrköping som stad och bra lokalkännedom. Detta är ett steg för oss att ytterligare försäkra sig att du som klient får den bästa möjliga hjälp i brottmålsprocessen, där det finns ett stort behov av en försvarsadvokat. Detta gäller oavsett om du som klient är bosatt i Norrköping eller i Stockholmsområdet.

Goda skäl att välja en försvarare från Advokatfirman Lege

Leges Advokatfirma är en byrå som består av en sammansvetsad grupp av advokater och jurister som tillsammans bidrar till att ge marknadens bästa möjliga service inom områdena familjerätt och brottmål. Genom flera års samlad kunskap och erfarenhet ger vi Dig svar på de frågor som kan uppkomma oavsett Din situation. Som klient hos oss kan du kan känna dig trygg i att svar alltid kommer att ges med Ditt specifika ärende i fokus, oavsett om det är fråga om ett familjerättsligt ärende eller om det handlar om ett uppdrag som försvarsadvokat.

Vi ser till att du som klient erhåller den bästa möjliga rådgivningen, oavsett om du befinner dig i Stockholm eller Norrköping. När vi antar uppdrag som försvarsadvokat i Norrköping eller i Stockholm kommer du att få ett personligt och rättssäkert ombud som har den professionella erfarenheten som krävs för att driva ditt ärende oaktat om det är ett brottmål eller familjemål framåt på bästa möjliga sätt. Vi säkerställer att kontakten mellan dig som klient och ditt ombud får dig att känna dig trygg i att ditt ärende alltid tas mycket väl om hand.

 

KONTAKTA OSS

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.