Klickan på bilden nedan för att spela upp vår reklamfilm

Vad är en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare är en advokat som utses av domstolen att hjälpa och biträde någon som är misstänkt eller åtalad för brott. En offentlig försvarare erbjuds till Dig som har blivit anklagad för brott och är i behov av en försvarare. Som anklagad eller misstänkt för brott har en Du alltid i nästan alla fall rätt till en offentlig försvarare. Det är endast i de mål där en person inte riskerar att dömas till fängelse som denne kan nekas rätten till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararens roll är att hjälpa för sin klients talan. Detta gäller oavsett om den misstänkte erkänner eller förnekar brott. Den offentliga försvararen skall ges möjlighet att företräda sin klient genom hela processen, vilket innebär att denne får medverka både på polisförhör och vid en eventuell rättegång. Ersättningen för den offentliga försvararen stannar i de flesta fall på staten och det är endast när den misstänkte eller åtalade har goda ekonomiska förutsättningar som denne själv behöver betala den offentliga försvararen.

 

Vad kan en offentlig försvarare i Norrköping kan erbjuda Dig

Mina Advokater erbjuder Dig som klient i Norrköping ett trygg ombud med rätt erfarenhet och kompetens för att driva dina mål, oavsett om det avser familjerättsligrådgivning eller brottmål.

Mina Advokater har tidigare i huvudsak varit verksamma i Stockholm. Efter inträde i Advokatsamfundet 2015 har byrån nu även fått möjlighet att expandera till Norrköping och erbjuder därmed tjänster som offentlig försvarare även här.

Förstärkning i Norrköping har kommit genom en nyanställning av en advokat som specialiserar sig på brottmål och familjerätt. Advokaten åtar sig alla slags uppdrag som offentlig försvarare i Norrköping. Advokaten har god kännedom om Norrköping som stad och bra lokalkännedom. Detta är ett steg för oss på Mina Advokater att ytterligare försäkra sig att Du som klient får den bästa möjliga hjälp i de processer där behov av en offentlig försvarare finns. Oavsett om det är i Norrköping eller i Stockholmsområdet.

Varför välja oss som din offentliga försvarare?

Mina Advokater är en byrå som består av en sammansvetsad grupp av advokater och jurister som tillsammans bidrar till att ge marknadens bästa service inom områdena familjerätt och brottmål. Genom flera års samlad kunskap och erfarenhet ger vi Dig svar på de frågor som kan uppkomma oavsett Din situation. Som klient hos oss kan du kan känna dig trygg i att svar alltid kommer att ges med Ditt specifika ärende i fokus, oavsett om det är fråga om ett familjerättsligt ärende eller om det handlar om ett uppdrag som offentlig försvarare.

På Mina Advokater ser vi till att Du som klient erhåller den bästa möjliga rådgivningen, oavsett om du befinner dig i Stockholm eller Norrköping. När vi antar uppdrag som offentlig försvarare i Norrköping eller i Stockholm kommer Du att få ett personligt, rättssäkert och professionellt ombud som har den erfarenheten som krävs för att driva Ditt ärende. Vi säkerställer att kontakten med Dig och ditt ombud får Dig att känna Dig trygg i att Ditt ärende tas väl hand om.


Om Mina Advokater

Mina Advokater grundades 2011 i Stockholm och har sedan starten inriktat sig på humanjuridik. Idag har verksamheten expanderat till Norrköping, samt utvecklat sig till att även täcka brottmål för att kunna erbjuda våra klienter en helhetslösning. Idag kan vi därmed erbjuda Dig som klient tjänster som offentlig försvarare i Norrköping. För Er som är i behov av en engagerad offentlig försvarare i Norrköping, där klienten alltid står i fokus, och där tillit och trygghet för Dig som klient är av största vikt, är Mina Advokater den offentliga försvararen för dig.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
offentlig försvarare