Klickan på bilden nedan för att spela upp vår reklamfilm

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Vad är en försvarsadvokat?

En försvarsadvokat är en advokat som utses av domstolen att hjälpa och biträde någon som är misstänkt eller åtalad för brott. En försvarsadvokat erbjuds till Dig som har blivit anklagad för brott och är i behov av en försvarsadvokat. Som anklagad eller misstänkt för brott har en Du i nästan alla ärenden rätt till en försvarsadvokat. Det är endast i de mål där en person inte riskerar att dömas till fängelse som denne kan nekas rätten till en försvarsadvokat. försvarsadvokatens roll är att hjälpa för sin klient i brottmål. Detta gäller oavsett om den misstänkte erkänner eller förnekar brott. Försvarsadvokaten skall ges möjlighet att företräda sin klient genom hela processen, vilket innebär att denne får medverka både på polisförhör och vid en eventuell rättegång. Ersättningen för en försvarsadvokat i brottmål stannar i de flesta fall på staten och det är endast när den misstänkte eller åtalade har goda ekonomiska förutsättningar som denne själv behöver betala för försvarsadvokaten i brottmålet.


Vad kan Försvarsadvokat Norrköping erbjuda dig som klient?

Mina Advokater erbjuder Dig som klient i Norrköping ett trygg ombud med rätt erfarenhet och kompetens för att driva dina eventuella mål, oavsett om det avser familjerättslig rådgivning eller brottmål.

Mina Advokater har tidigare i huvudsak varit verksamma i Stockholm. Efter inträde i Advokatsamfundet år 2015 har byrån nu även erhållit möjlighet att expandera till Norrköping och erbjuder därmed tjänster som försvarsadvokat i brottmål även här.

Förstärkning i Norrköping har kommit genom en nyanställning av en advokat som specialiserar sig på brottmål och familjerätt. Advokaten åtar sig alla slags uppdrag som försvarsadvokat i Norrköping. Advokaten har god kännedom om Norrköping som stad och bra lokalkännedom. Detta är ett steg för oss på Mina Advokater att ytterligare försäkra sig att Du som klient får den bästa möjliga hjälp i brottmålsprocesser där behov av en försvarsadvokat finns. Detta gäller oavsett om Du som klient är bosatt i Norrköping eller i Stockholmsområdet.

Varför ska du välja oss som din försvarsadvokat?

Mina Advokater är en byrå som består av en sammansvetsad grupp av advokater och jurister som tillsammans bidrar till att ge marknadens bästa möjliga service inom områdena familjerätt och brottmål. Genom flera års samlad kunskap och erfarenhet ger vi Dig svar på de frågor som kan uppkomma oavsett Din situation. Som klient hos oss kan du kan känna dig trygg i att svar alltid kommer att ges med Ditt specifika ärende i fokus, oavsett om det är fråga om ett familjerättsligt ärende eller om det handlar om ett uppdrag som försvarsadvokat.

På Mina Advokater ser vi till att Du som klient erhåller den bästa möjliga rådgivningen, oavsett om du befinner dig i Stockholm eller Norrköping. När vi antar uppdrag som försvarsadvokat i Norrköping eller i Stockholm kommer Du att få ett personligt och rättssäkert ombud som har den professionella erfarenheten som krävs för att driva Ditt ärende oaktat om det är ett brottmål eller familjemål framåt på bästa möjliga sätt. Vi säkerställer att kontakten mellan Dig som klient och ditt ombud får Dig att känna Dig trygg i att Ditt ärende alltid tas mycket väl om hand.

Om Mina Advokater

Mina Advokater grundades år 2011 i Stockholm och har sedan starten inriktat sig på humanjuridik. Idag har verksamheten expanderat till Norrköping, samt utvecklat sig till att även täcka brottmål för att kunna erbjuda våra klienter en helhetslösning. Idag kan vi därmed erbjuda Dig som klient tjänster som försvarsadvokat i Norrköping. För Er som är i behov av en engagerad försvarsadvokat i Norrköping, där klienten alltid står i fokus, och där tillit och trygghet för Dig som klient är av största vikt, är Mina Advokater försvarsadvokaten för dig.

Advokat Norrköping – Försvarsadvokat

Utöver ett mottagningskontor beläget i Norrköping har vi kontor i Stockholm.

Mina Advokater Sverige AB

Mina Svärd har lång erfarenhet inom frågor som rör familjerätt.

Kontakta Advokatbyrån – Brottmålsadvokat

Vid din första kontakt med oss ser vi över ditt ärende och bokar in ett möte.